Opleiding

Brochure van de BBL-GENIE opleiding 

Leren en werken                                                                                                                    

De opleiding bij de Genie is een bijzondere opleiding, waarbij je meteen militair wordt en loon ontvangt. Het duurt 24 maanden en is gebaseerd op de MBO-vakopleiding Genie Gevechtsondersteuner. Je volgt deze opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Je wordt aangesteld als militair bij Defensie en komt te werken bij het onderdeel 'de genie' van het Commando Landstrijdkrachten. Je krijgt een dag per week praktische theorie en de overige vier dagen leer je in de praktijk, door te werken aan genie-opdrachten. Je krijgt, net als alle beroepsmilitairen, een legeruniform. Wie te ver van de opleidingslocatie in Vught of Wezep woont, kan blijven overnachten op de kazerne. Je moet er rekening mee houden dat je wel eens een weekend of een aantal schooldagen op oefening bent. Tijdens de gehele opleidingsperiode wordt ook veel aandacht besteed aan sport en fitness, om je fit te krijgen en te houden. Je sluit met het ROC een onderwijsovereenkomst af en met Defensie en het ROC een praktijkovereenkomst. 

Over de opleiding

Naast de opleiding tot militair wordt ook de basis gelegd voor je optreden als soldaat genie. Je leert het voorbereiden en uitvoeren van constructiewerkzaamheden. In de opleiding wordt ook veel aandacht besteed aan persoonlijke vorming, sport en fysieke training. Je leert de juiste beroepshouding toepassen, verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig werken en doorzetten. Onderdelen zijn kaartlezen, waarnemen, bouwen van observatieposten, hindernissen opruimen, radioverbindingen, militaire EHBO, hygiëne en preventieve gezondheidszorg. Deze lessen worden verzorgd door docenten met een Defensie-achtergrond en militaire instructeurs van Defensie. De opdrachten die je uitvoert, hou je bij in een werkmap (portfolio). Daarmee toon je aan wat je hebt geleerd. Aan het eind van de opleiding laat je, door middel van een proeve van bekwaamheid, zien dat je de stof beheerst.

De opleiding bestaat uit:

1e jaar militaire basis vakopleiding Genie Gevechtsondersteuner  + Algemene Militaire Opleiding (AMO)

 2e jaar specifieke vakopleiding van je keuze: Genie Gevechtsondersteuner of CBRN Operator (gevaarlijke stoffen) of Bouwtechniek of Elektrotechniek of Installatietechniek of Grond Weg & Waterbouwtechniek (6 keuzes)

Er zijn gedurende de opleidingsperiode ook algemene leervakken zoals:

- loopbaan en burgerschap (en cyber-aware)

- militaire rechtspositie

- REN-vakken (Rekenen, Engels, Nederlands) 

 Als je alles goed hebt doorlopen, krijg je aan het einde van de opleiding een MBO-vakdiploma en aanvullende certificaten zoals de AMO. Je bent dan volgens de militaire termen: Individueel Personeel Gereed (IPG), je werkt bij één van de genie-eenheden en bent gereed om op missie te gaan. 
 

Wat krijg je van ons?

  • direct salaris
  • de opleiding
  • leermiddelen
  • rijbewijs 
  • sportmogelijkheden
  • mogelijkheid tot intern verblijf