De Genie

Wat ga je doen?

De genie, een landmacht onderdeel van defensie: gevechtsondersteuning, constructie, duiken, brugslag, grond-, weg- en waterbouw, CBRN ontsmetting.

 Bekijk het verhaal van de genie!

De genie kun je zien als een groot aannemersbedrijf en de grond-, weg- en waterbouwkundigen van de landmacht. De genie wordt ook wel het bouwbedrijf van de krijgsmacht genoemd. Een genie-eenheid heeft meerdere taken. Zo kan het mijnen leggen en ruimen, bruggen bouwen of vernietigen, wegen en vliegvelden aanleggen of vernietigen, schuilplaatsen, uitkijkposten en gevechtsopstellingen bouwen. De genie richt zich vooral op het vertragen van de oprukkende vijand en het ongedaan maken van het werk van de vijandelijke genie. Daarnaast verricht de genie ontsmettingswerkzaamheden op het gebied van chemische, biologische, radiologische, of nucleaire (CBRN) stoffen. Als Force Support Engineer kies je voor de constructiegenie. Een constructiegenist bouwt hindernissen, infra, bruggen en kampementen. Eigen gevechtseenheden kunnen hierdoor verder met het gevecht. Daar stopt het niet. Constructiegenisten gebruiken installatie-, elektro- en bouwtechnieken en zijn specialist op het gebied van civiele techniek, kranen en waterboorinstallaties. Na je algemene opleiding constructiegenie kies je voor een richting in installatietechniek, elektrotechniek, bouwtechniek of civiele techniek. Jij gaat als soldaat constructiegenie werken in een team van circa 10 militairen in een dynamische omgeving. Daar wordt een beroep gedaan op je technische kennis en improvisatietalent. Als technisch specialist ben je ook adviseur voor de commandant. Genisten werken altijd samen, vertrouwen blindelings op elkaar, weten van aanpakken, bezitten grote technische kennis en improvisatievermogen, zijn doortastend, lossen problemen op en zorgen voor elkaar en voor anderen. Ongeacht rang of stand. We ontwikkelen en stimuleren je technische kwaliteiten in een veilige en coachende omgeving.